Partner zarządzający, Radca prawny od 2014 r.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie (2002 r.), wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku (Gd/Gd/2586).

Od dnia 9 lipca 2015 roku jest zarejestrowany w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.  

W dniu 1 sierpnia 2015 roku powołany został przez Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które poprzez zatrudnienie w działach prawnych: administracji publicznej (Samorządowe Kolegium Odwoławcze), sektora ochrony zdrowia (SP ZOZ), jak również kilkuletnią obsługę jednostek samorządu terytorialnego umożliwiło mu uzyskanie doświadczenia w zakresie licznych gałęzi prawa (prawo administracyjne, prawo zamówień publicznych, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo budowlane) i pozwoliło na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie wykonywanego zawodu radcy prawnego.

W spektrum jego praktyki znajduje się rozległy zakres zagadnień, obejmujący kompleksową obsługę osób prawnych.

E-mail: a.winkler(at)swlegal.pl