Partner zarządzający, Radca prawny od 2014 r.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie (2002 r.), wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.

Od dnia 9 lipca 2015 roku zarejestrowany jest w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. 

W dniu 1 sierpnia 2015 roku powołany został przez Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną Odpowiedzialnością w Gdyni na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które poprzez zatrudnienie w działach prawnych: administracji publicznej (Samorządowe Kolegium Odwoławcze), sektora ochrony zdrowia (SP ZOZ), samorządu lekarzy i lekarzy dentystów (Okręgowa Izba Lekarska), jak również wykonywanie funkcji społecznego kuratora sądowego umożliwiło mu uzyskanie doświadczenia w zakresie licznych gałęzi prawa (prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo karne), jak również pozwoliło na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie odbywanej aplikacji radcowskiej i przyszłego wykonywania zawodu radcy prawnego.

W spektrum jego praktyki znajduje się rozległy zakres zagadnień, obejmujący pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak również kompleksową obsługę osób prawnych.

E-mail: a.winkler(at)swlegal.pl