Organizujemy praktyki oraz staże zawodowe dla studentów Prawa. Osobom które mają potencjał, wykazują wysoki poziom wiedzy oraz  zaangażowania otwieramy możliwości dołączenia do naszego zespołu.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani odbyciem praktyk w Kancelarii, prosimy o przesłanie swojego CV wraz z pismem przewodnim na adres e-mail: office(at)swlegal.pl. Prosimy o zamieszczenie w nadsyłanych dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182 ze zm.)”.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.