Kancelaria zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym w każdej dziedzinie prawa. Do wiodących specjalizacji Kancelarii należą w szczególności

Sporządzanie umów i porozumień z zakresu prawa cywilnego

Prowadzimy profesjonalną usługę obejmującą doradztwo przy rozwiązywaniu problemów prawa cywilnego, w tym: prawa rzeczowego, prawa spadkowego i prawa umów.

Prawidłowo sporządzona umowa jest koniecznym elementem prowadzenia przedsiębiorstwa. Specyfika języka prawnego wymaga zaangażowania profesjonalisty, który wskaże stosowne zabezpieczenia interesów Klienta. Posiadamy duże doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu różnego rodzaju umów cywilnoprawnych, w tym m.in. umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy, przedwstępnych, deweloperskich, o roboty budowlane i innych. Przygotowujemy projekty umów i oświadczeń z zakresu prawa spadkowego. Doradzamy w sprawach związanych z ustanawianiem służebności, hipotek i innych obciążeń. Uczestniczymy w negocjacjach reprezentując naszych Klientów.

Nabywanie i zbywanie nieruchomości
 
Obsługujemy procesy inwestycyjne przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Doradzamy inwestorom prywatnym i jednostkom publicznym w nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, ich zagospodarowaniu oraz uzyskaniu koniecznych decyzji administracyjnych (pozwoleń). Posiadamy wieloletnią praktykę w zakresie realizacji inwestycji komercyjnych, mieszkaniowych i infrastrukturalnych..

Prawo pracy

Kancelaria świadczy doradztwo prawne w zakresie prawa pracy. Swoim Klientom oferujemy w szczególności sporządzanie: umów o pracę, umów i porozumień o zakazie konkurencji oraz kontraktów menedżerskich, wypowiedzeń umów o pracę. Przygotowujemy regulaminy wymagane przepisami prawa pracy.

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie zamówień publicznych. Doradzamy swoim Klientom na każdym etapie postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego. Sporządzamy i weryfikujemy dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym m.in. SIWZ). Pomagamy w podjęciu decyzji także na etapie postępowań odwoławczych.

Prawo administracyjne i obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego.
Specjalizuje się również w doradztwie i obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego.

Bieżąca obsługa prawna spółek handlowych, w tym opieka prawna w zakresie kontraktów zawieranych w profesjonalnym obrocie gospodarczym

Zastępstwo procesowe

W związku z bardzo dużą ilością prowadzonych spraw, posiadamy bogate doświadczenie w reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami polubownymi, organami administracji, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami egzekucyjnymi, jak również przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Wysoka dbałość o interesy klienta powoduje, iż do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny i kompleksowy, stosując rozwiązania, które w maksymalny sposób chronią interesy klienta. Nie boimy się wyzwań, a każde postępowanie, bez względu na przedmiot i wysokość roszczenia stanowi dla Kancelarii przedmiot szczególnej dbałości.
Nasza działalność procesowa obejmuje sporządzanie wszelkich pism w toku postępowania (pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne itp.), jak również uczestnictwo w rozprawach. Zależy nam, aby klient miał pełną wiedzę, co do przebiegu postępowania, dlatego omawiamy każdy jego aspekt na licznych spotkaniach z klientem.