Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /skiwin/plugins/system/gantry/gantry.php on line 406
Aleksander Skibicki

Partner zarządzający, Radca prawny od 2002 r.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i prawie zamówień publicznych oraz w zagadnieniach związanych z prawem upadłościowym i naprawczym.

Jest ekspertem z zakresu prawa medycznego. Posiada duże doświadczenie zdobyte podczas bieżącej obsługi jednostek sektora ochrony zdrowia. Jego praktyka procesowa w tej dziedzinie obejmuje w szczególności spory związane z błędami w sztuce medycznej oraz odpowiedzialnością zawodową lekarzy.

Ma wszechstronne doświadczenie zdobyte w licznych procesach sądowych, zwłaszcza w prowadzeniu sporów gospodarczych, windykacji należności oraz bieżącej obsługi przedsiębiorców.

Posiada również szeroką wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności w zakresie przygotowywania umów i prowadzenia sporów sądowych z zakazów konkurencji.

Radca prawny Aleksander Skibicki uczestniczy również w negocjacjach umów kredytowych, umów konsorcjalnych oraz umów na kompleksowe wykonanie obiektów budowlanych.
Doradza klientom, w zakresie sposobów zabezpieczenia przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, realizacji inwestycji budowlanych oraz zawieraniu wszelkiego rodzaju umów w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

E-mail: a.skibicki(at)swlegal.pl